Slumpgenerator Feedback

UUID & GUID Generator

Generera snabbt och enkelt random UUIDs (universally unique identifiers) med denna UUID generator.

*

UUID är en förkortning av universally unique identifier som på svenska betyder något i stilen med "universellt unik identifierare".

Generera UUID
Generera UUID

Publicerad av .